Armaturne mreže
Armaturne mreže su atestirane i certificirane u skladu sa europskim standardima EN10080/2005, kvalitet B500A te posjeduju Certifikat o stalnosti svojstava koji je izdan od strane INSTITUTA IGH pod brojem 1/05-ZGP-1724.

Zavarene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice sa propisanim mehaničkim karakteristikama. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dvije paralelne i okomite ravni međusobno spojene elektro otpornim zavarivanjem.
Proizvodni program obuhvata širok dijapazon kombinacija uzdužnih, poprečnih šipki i njihovih međusobnih odstojanja. Shodno proizvodnim mogućnostima i potrebama korisnika nudimo sledeći asortiman:

  • UZDUŽNO NOSIVE MREŽE (R-mreže)
  • POPREČNO NOSIVE MREŽE (T-mreže)
  • OBOSTRANO NOSIVE MREŽE (Q-mreže)
  • MREŽE ZA ZIDOVE (R-x i Q-x mreže)
  • SPECIJALNE MREŽE PO POSEBNOJ PORUDŽBINI

Armaturne mreže se izrađuju na automatiziranoj i poluautomatiziranoj liniji, što iziskuje minimalno angažiranje ljudstva uz maksimalan proizvodni kapacitet. Strojevi se odlikuju visokom fleksibilnošću i mogućnošću brzoj prilagodbi proizvodnje različitih vrsta mreža ovisno o potrebama kupca i tržišta. Armaturne mreže su atestirane i certificirane u skladu sa europskim standardima EN10080/2005, kvalitet B500A te posjeduju Certifikat o stalnosti svojstava koji je izdan od strane INSTITUTA IGH pod brojem 1/05-ZGP-1724.